Drivhuseffekten

 

Drivhuseffekten er et meget omdiskuteret emne i disse år, da afbrænding af fossile brændsler medfører en forøget drivhuseffekt i Jordens atmosfære, fordi dens indhold af kuldioxid (CO2) øges. En forøget drivhuseffekt får temperaturen på Jorden til at stige. Herom er forskerne enige, men det er vanskeligt at forudsige, hvor meget temperaturen vil stige inden for et bestemt tidsrum. Man er også enig om, at en uændret eller forøget udledning af drivhusgasser vil få uoverskuelige konsekvenser for Jordens klima. I løbet af 50-100 år vil det, sandsynligvis, betyde f.eks.:

Det vil medføre millioner af flygtninge - såkaldte klima-flygtninge.
Vi er måske ved at se nogle af disse ting allerede. Der bliver sat den ene varmerekord efter den anden, og oversvømmelser og storme hærger hyppigere og hyppigere. For Europas vedkommende er det, som om klimaet pludselig blev varmere efter 1987. Vi begyndte lige pludselig at få usædvanlig mange meget varme vintre næsten uden sne. Vi ser og hører om den ene voldsomme storm og oversvømmelse efter den anden. Det er, som om lavtryksaktiviteten i Atlanten er blevet meget mere aggressiv og pumper enorme mængder varme og nedbør ind over Europa specielt i vinterhalvåret. Skyldes det en menneskeskabt forøget drivhuseffekt? Det er slet ikke umuligt.
At pille ved den globale klimabalance er en ubeskriveligt alvorlig ting - værre end alverdens krige og hungersnød. Det er det største problem, menneskeheden hidtil har stået overfor. Derfor bør menneskeheden nu sætte alt ind på at minimere den globale udledning af drivhusgasser i atmosfæren. F.eks. ved udelukkende at anvende energikilder, der ikke forurener: vind-, vand- og solenergi. F.eks. ved kun at producere biler, der kører på brint som brændstof, og dermed helt afskaffe benzin- og dieseldrevne køretøjer.
Derfor er det også en forbandet skuffelse - en skandale af ubeskrivelige dimensioner - at man på klimatopmødet i Haag (Holland) i november 2000 ikke kunne enes om en fælles strategi. USA ville have "rabat-ordninger". Hvad tænker de på? Man bør slet ikke tøve et sekund, når det drejer sig om noget så alvorligt som det globale klima.

Nedenstående links er ordnet i to grupper: skandinaviske og resten af verden. Her kan du læse mere om drivhuseffekten og global opvarmning.

 

Skandinavien

 

Resten af verden

 


Det er brugerne, der kan hjælpe med at holde disse sider opdateret. Opdager du derfor "døde" links, eller har du nogen form for spørgsmål eller kommentarer om vejret, så tøv ikke med at sende mig en

Tilbage til meteorologi-forside


Copyright © Morten S. Mølgaard - Senest opdateret den 11. april 2011